התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את-דבריכם רעים, מאת כל-העם אלה.