התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ובני עלי, בני בלייעל:  לא ידעו, את-יהוה.