התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך יידמו:  כי-לא בכוח, יגבר-איש. 

יישר כח בלימוד