התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
יהוה, ממית ומחייה; מוריד שאול, ויעל. 

בחרתי בפסוק זה מכיוון שלדעתי מובן ממנו שאנו (בעוהז) עושים את ההשתדלות שלנו אבל בשורה התחתונה כל מה שקורה- ה' עושה לטובה ולא תמיד אנו יכולים להבין חשבונות שמיים.