התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
וגם אנוכי, השאילתיהו ליהוה, כל-הימים אשר היה, הוא שאול ליהוה; וישתחו שם, ליהוה.