התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן; ותקרא את-שמו שמואל, כי מיהוה שאלתיו. 

בחירת הפסוק הינה כמיהה לבן בעל מידות חכמה שתזכה אותו בהכרה מרובה בהמשך חיוו כפי שנעשה לשמואל.אגב גם שמו של סבי זל מצד אימי היה שמואל. כהיהה נוספת היא לסוג של מנהיג חזק שהעם שומע בקולו ואלוהים תומך בו למען גאולת ישראל מיד אויביה,אמן.