התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
ויען עלי ויאמר, לכי לשלום; ואלוהי ישראל, ייתן את-שלתך, אשר שאלת, מעימו. 

כי זה פסוק מחזק