התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר אליה עלי, עד-מתיי תשתכרין; הסירי את-יינך, מעלייך. 

בני עקיבא סניף בית וגן