התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק י
  משלי / פרק יד
    לב--יודע, מורת נפשו;    ובשמחתו, לא-יתערב זר.
 • פסוק יא
  משלי / פרק יד
    בית רשעים, יישמד;    ואוהל ישרים יפריח.
 • פסוק יב
  משלי / פרק יד
    יש דרך ישר, לפני-איש;    ואחריתה, דרכי-מוות.