התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק יז
  תהילים / פרק מ
    ישישו וישמחו, בך--    כל-מבקשיך:יאמרו תמיד, יגדל יהוה--    אוהבי, תשועתך.
 • פסוק יח
  תהילים / פרק מ
    ואני, עני ואביון--    אדוניי יחשוב-לי:עזרתי ומפלטי אתה;    אלוהיי, אל-תאחר.
 • פסוק א
  תהילים / פרק מא
    למנצח, מזמור לדויד.