התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק לט
  תהילים / פרק קיט
    העבר חרפתי, אשר יגורתי:    כי משפטיך טובים.
 • פסוק מ
  תהילים / פרק קיט
    הנה, תאבתי לפיקודיך;    בצדקתך חייני.
 • פסוק מב
  תהילים / פרק קיט
    ואענה חורפי דבר:    כי-בטחתי, בדברך.