התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ג -

פסוק כז

שיתוף
ולקהת, משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת העוזיאלי; אלה הם, משפחות הקהתי. 

אחדות משפחות