התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ג -

פסוק כה

שיתוף
ומשמרת בני-גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל; מכסהו--ומסך, פתח אוהל מועד.