התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
אלה, שמות בני אהרון, הכוהנים, המשוחים--אשר-מילא ידם, לכהן. 

מכאן שהגדיל ה' את הכהנים על מנת שיוכלו לעשות את מלאכת המקדש בבוא היום