התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ואלה תולדות אהרון, ומשה:  ביום, דיבר יהוה את-משה--בהר סיניי. 

משה ואהרון השתנו אחרי שהקדוש ברוך הוא התגלה להם ומשום כך כתב תולדות הרי הם נולדו הרבה זמן לפני