התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
כל-הפקודים למחנה יהודה, מאת אלף ושמונים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות--לצבאותם; ראשונה, ייסעו.