התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרון לאמור.