התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק ב -

פסוק לב

שיתוף
אלה פקודי בני-ישראל, לבית אבותם:  כל-פקודי המחנות, לצבאותם--שש-מאות אלף ושלושת אלפים, וחמש מאות וחמישים.