התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק נ

שיתוף
ואתה הפקד את-הלויים על-משכן העדות ועל כל-כליו, ועל כל-אשר-לו--המה ישאו את-המשכן ואת-כל-כליו, והם ישרתוהו; וסביב למשכן, יחנו. 

הלויים לא השתתפו במעשה עגל הזהב ,ונבחרו לשרת במשכן.