התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק מה

שיתוף
ויהיו כל-פקודי בני-ישראל, לבית אבותם, מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יוצא צבא בישראל.