התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ואת כל-העדה הקהילו, באחד לחודש השני, ויתיילדו על-משפחותם, לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--לגולגלותם. 

great