התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם:  ראשי אלפי ישראל, הם.