התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
לנפתלי, אחירע בן-עינן.