התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
לאשר, פגעיאל בן-עוכרן.