התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
לדן, אחיעזר בן-עמישדיי. 

מאחיעזר לאחיעזר - כוחנו גובר.