התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
לבנימין, אבידן בן-גדעוני. 

אילו לא היה התנך לא היתה לנו מדינה והיינו עדיין בגולה ומתבוללים שם