התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
לזבולון, אליאב בן-חילון. 

שיהיה רצף