התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ליהודה, נחשון בן-עמינדב. 

red