התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
לשמעון, שלומיאל בן-צורישדיי. 

מוקדש לבננו היקר שלומיאל שיחי'.