התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ואלה שמות האנשים, אשר יעמדו איתכם:  לראובן, אליצור בן-שדיאור. 

בחירה כפולה