התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ואיתכם יהיו, איש איש למטה--איש ראש לבית-אבותיו, הוא. 

אין לי מושג על מה הפסוק