התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יוצא צבא בישראל--תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון.