התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
שאו, את-ראש כל-עדת בני-ישראל, למשפחותם, לבית אבותם--במספר שמות, כל-זכר לגולגלותם.