התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק א

שיתוף
וידבר יהוה אל-משה במדבר סיניי, באוהל מועד:  באחד לחודש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצריים--לאמור. 

הפרשה שקראתי שעליתי לתורה ב25.05.1985 -יז בסיוון תשמו. טל ברק