התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק י

שיתוף
לבני יוסף--לאפריים, אלישמע בן-עמיהוד; למנשה, גמליאל בן-פדהצור.