התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
במדבר - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ליששכר, נתנאל בן-צוער. 

שמו של בני שיחי'