התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק יט

שיתוף
ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו; ותשליך במצולות ים, כל-חטאותם. 

כמה נפלאים חסדיו של אלהינו אשר רחמיו רבים עלינו וחדשים כל יום. הוא אשר נאמר עליו בספר זה שמוצאותיו מקדם, מימי עולם בא לארצנו בשביל לתת לנו את ההצלה ולהראות לנו את רחמיו הרבים. כה רבים חסדיו וכה רבה אהבתו אלינו וכה טוב הוא.