התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק יח

שיתוף
מי-אל כמוך, נושא עוון ועובר על-פשע, לשארית, נחלתו:  לא-החזיק לעד אפו, כי-חפץ חסד הוא.