התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
הגיד לך אדם, מה-טוב; ומה-יהוה דורש ממך, כי אם-עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת, עם-אלוהיך. 

פסוק זה מגלם בתוכו את עיקר חשיבות היחס השווה של מצוות שבין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו. אשרי האיש אשר הליכותיו בעולם הזה מונחות עי דברי הנביא כי בזה קנה את עולם הבא.