התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ו -

פסוק ז

שיתוף
הירצה יהוה באלפי אילים, ברבבות נחלי-שמן; האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. 

יש להכניס אחכ בהתאם להקלטה