התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
ורעו את-ארץ אשור, בחרב, ואת-ארץ נמרוד, בפתחיה; והציל, מאשור--כי-יבוא בארצנו, וכי ידרוך בגבולנו. 

אני נוטל חלק בפרוייקט התנך וגאה להשתמש בפרוייקט התנך במרשתת