התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ואתה בית-לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה--ממך לי ייצא, להיות מושל בישראל; ומוצאותיו מקדם, מימי עולם. 

שם אפרת מסמל דברים בעלי משמעות עמוקה ומיוחדת בתולדותינו.