התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
והמה, לא ידעו מחשבות יהוה, ולא הבינו, עצתו:  כי קיבצם, כעמיר גורנה. 

כמו איכר, שאוסף את התבואה אל הגורן כדי לדוש אותה, כך גם ה' אסף את כל הגויים אל ירושלים.