התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
כי, כל-העמים, ילכו, איש בשם אלוהיו; ואנחנו, נלך בשם-יהוה אלוהינו--לעולם ועד. 

הפסוק מדבר בעד עצמו, וכל מילה מיותרת.