התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
וישבו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו--ואין מחריד:  כי-פי יהוה צבאות, דיבר. 

הפסוק מבטא את חזון אחרית הימים, בה ישבו כל ישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו בשלווה ובנחת וללא דאגות.