התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
ושפט, בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים, עד-רחוק; וכיתתו חרבותיהם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות--לא-ישאו גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדון עוד מלחמה. 

בימים אלה שהשנאה בין העמים גדולה, הגיע הזמן לשלום ואהבה בין העמים. אמן כן יהי רצון