התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
ראשיה בשוחד ישפוטו, וכוהניה במחיר יורו, ונביאיה, בכסף יקסומו; ועל-יהוה, יישענו לאמור, הלוא יהוה בקרבנו, לא-תבוא עלינו רעה.