התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
לכן, כה אמר יהוה, הנני חושב על-המשפחה הזאת, רעה:  אשר לא-תמישו משם צווארותיכם, ולא תלכו רומה--כי עת רעה, היא.