התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
עברי לכם יושבת שפיר, ערייה-בושת; לא יצאה, יושבת צאנן--מספד בית האצל, ייקח מכם עמדתו.