התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק טו -

פסוק כט

שיתוף
בימי פקח מלך-ישראל, בא תגלת פלאסר מלך אשור, וייקח את-עיון ואת-אביל בית-מעכה ואת-ינוח ואת-קדש ואת-חצור ואת-הגלעד ואת-הגלילה, כול ארץ נפתלי; ויגלם, אשורה. 

my name