התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק טו -

פסוק ג

שיתוף
ויעש הישר, בעיני יהוה, ככול אשר-עשה, אמציהו אביו.