התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יא -

פסוק ג

שיתוף
ויהי איתה בית יהוה, מתחבא שש שנים; ועתליה, מולכת על-הארץ. 

עתליה מלכה על יהודה שש שנים